Blogi

Työ energia-alalla

Vastuullisuutta ja ylitsevuotavaa innovatiivisuutta

Litorinameri

Osallistuin muutama viikko sitten koulutukseen, jossa puhuttiin muun muassa jääkaudesta, Litorinamerestä, Suomen maaperän koostumuksesta ja sen PH-arvoista eri puolilla maata. Havahduin ajattelemaan, miten kaikki tämä liittyy työhöni voimajohtojen parissa? Siis minun, maanmittarin, joka on työskennellyt energia-alalla jo vuosia, mutta jonka koulutustaustasta tai lapsuuden haaveammateista ei löydy mitään sähköön liittyvää.

Vastuullisuutta ja innovatiivisuutta

Moni urapolkuaan valitseva ei välttämättä tule ajatelleeksi energia-alan laajuutta. Se on yhtäällä sekoitus syvää ammattitaitoa vaativia teknisiä ja akateemisia tehtäviä, toisaalla tarkkaa suunnittelua ja eri tahojen intressit yhdistävää diplomatiaa. Parhaimmillaan työ tarjoaa ylitsevuotavan innovatiivisuuden ja luovuuden mahdollistamaa jatkuvaa kehitystä.

Nykyään energian parissa työskentely nähdäänkin usein myös trendikkäänä. Onneksi. Vastuullisuus, eettisyys, ekologisuus ja kestävä kehitys ovat alallemme houkuttelevia teemoja ja minun työssäni konkreettisesti läsnä päivittäin. Vai miltä kuulostaa uusiutuvan energian tuotanto, historiallinen asuinpaikka, liito-orava, aurinkopuisto, valtakunnallisesti arvokas maisema, Neidonkenkä, lintujen muuttoreitti, pilaantunut maa-alue, kotkanpesä tai mökkiranta? Ja tässä on kuvattu vain muutama esimerkki kohteista, jotka kaikki ovat tärkeitä huomioida ja ohjaavat vahvasti työtäni.

Maanantaina on mukava tulla töihin

Teemme siis yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä ja näinä poikkeuksellisina aikoina nousee vahvasti esille myös energia-alan vakaus sekä jatkuvuus. Töitä osaajille on varmasti; sähköä tarvitaan 24/7 ja yhteiskunnan pyörien on pyörittävä olosuhteista riippumatta.

Onni on työyhteisö, jossa asiakkaiden ongelmia ratkotaan yhdessä tekemisen ja ilon kautta. Aina välillä visiointi, villit insinööri-ideat ja hersyvä nauru täyttävät huoneen, saaden aikaan pienen kipinän seuraavaan kehitysaskeleeseen. Huimaa vauhtia kehittyvän alan valinta ei ole kaduttanut päivääkään. Onnekkaat sattumat toivat minut tälle polulle ja soisin niin käyvän entistä useammalle.

Janne Ruohola – Sähköalalle eksynyt maanmittari

Ja jos jäit miettimään, Litorinameri on Itämeren nykyistä laajempi varhaisvaihe, joka syntyi jääkauden sulamisvesien nostettua valtameren pintaa.

Tsekkaa kartta