TOimialat

Smart city

Tarjoamme kattavia ratkaisuja smart city -toimialueella. Tarjoamme sähkö-, valaistus- ja tietoliikenneverkkojen sekä datacenterien suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita, edistäen kestävää kehitystä ja asukkaiden hyvinvointia.  Toteutamme myös erilaisia selvitys- ja konsultointiprojekteja.

Scroll to Top