Virtamuuntajien käyttötaakan laskeminen johdotusten perusteella

Lähtöarvot

VA
A
mm2
m

Tulokset

VA
Käyttötaakka nimellisvirralla
%
Tulee olla 25 - 100%

Virtamuuntajien pysyminen tarkkuusluokassaan edellyttää virtamuuntajien ja johtimien valintaa siten, että ne muodostavat taakan, joka on 25 - 100 % mittamuuntajien nimellistaakasta. Tarvittaessa käytetään lisävastuksia riittävän taakan saavuttamiseksi. Nykyaikaisten staattisten energiamittareiden virtapiirin taakka on niin pieni, ettei sitä käytännössä tarvitse huomioida taakkalaskelmissa. Tämän lomakkeen avulla voit valita johdotuksiin sopivat virtamuuntajat, tai laskea täyttyykö taakkavaatimus suunnitelluilla johdotuksilla ja virtamuuntajilla.

Valmiiksi laskettuja sallittuja kaapelipituuksia [m] eri poikkipinnoilla (5A toisiovirralle)

Virtamuuntajan taakka [VA] 2,5 mm2 6,0 mm2
  Min Max Min Max
1.5 1 3 2 9
2.5 2 6 4 15
3 2 7 5 18
4 3 10 7 25
5 4 13 9 30
7.5 6 20 15 45
10 8 27 20 60
15 11 40 30 80
20 15 55 40 120
25 20 65 60 150