Valaistusverkko

Valaistus­verkon palvelut

Despro tarjoaa asiantuntijapalvelut sekä valaistuksen rakentajille että valaistusverkon omistajille.

Suunnit­telu

Valvonta

Rakennut­taminen

Isän­­nöinti

Valaistusverkko

Selvitykset ja hankinta­palvelut

Valaistuksen rakentajille tarjoamamme palvelut kattavat valaistuksen koko elinkaareen liittyvät asiantuntijaselvitykset, suunnittelutyöt sekä erilaiset valvonta- ja tarkastuspalvelut. Räätälöimme palvelumme asiakkaan tarpeen mukaan, yksittäisistä suunnittelutoimeksiannoista koko rakentamisen ja kunnossapidon projektihallintaan.

Valaistusverkon omistajille räätälöidyt, valaistuksen turvallisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta edistävät ja ylläpitävät palvelut voidaan toteuttaa yksittäisinä projektitoimeksiantoina tai koko valaistuksen elinkaaren hallintana.

Tarjoamme palveluitamme valtakunnallisesti ja myös rajatumpiin tarpeisiin.

Asiantuntijaselvitykset

Selvitykset tarjoavat tausta-aineistoa ja perusteita päätöksille. Kartoitamme nykyisten valaistuslaitteiden ja valaistuskannan kuntoa, valaistuksen tasoa, tehdyn dokumentaation paikkansapitävyyttä sekä ratkomme mahdollisia omistusepäselvyyksiä. Tarjoamme selvitykset myös valaistuksen energiakulutuksen optimointiin: tarkastelemme muun muassa valaistuksen käyttöaikaa sekä sähköliittymien mitoitusta.

Hankintapalvelut valaistuksen rakentajille

Kokoamme kilpailutusmateriaalipaketin, jonka avulla voidaan kilpailuttaa urakoitsija valaistusverkon rakentamiseen tai kunnossapitoon. Vastaamme myös sopimusasiakirjoihin liitettävien, rakennushanketta määrittelevien taloudellisten tietojen ja muiden urakkaan liittyvien sopimusten koostamisesta. Toimimme tilaajan teknisenä asiantuntijana sekä tarjouksia vertailtaessa että urakkaneuvotteluissa kilpailutuksen edetessä.

Hankintapalvelut valaistuksen omistajille

Huolehdimme valaistuksen rakentajan puolesta verkon rakentamiseen liittyvien tarjousten tekemisestä. Vastaamme myös sopimusasiakirjoihin koostettavien, rakennushanketta määrittelevien taloudellisten tietojen ja muiden urakkaan liittyvien sopimusten koostamisesta. Toimimme verkon rakentajan tukena urakkaneuvotteluissa ja pulmatilanteissa.

Valaistusverkko

Valaistuksen suunnittelu

Valaistuksen suunnittelu

Yleissuunnittelu

Yleissuunnitteluvaiheessa määritellään valaistukselle asetetut tavoitteet turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyen. Huomioimme tila- ja aluekokonaisuuden sekä sen paikalliset erityispiirteet ja esitämme ratkaisut alueen valaisemiseksi. Yleissuunnittelussa otetaan kantaa esimerkiksi valaistaviin alueisiin, nykyisen valaistuksen uusimistarpeisiin, valaistusluokkiin sekä valolajeihin.

Hankesuunnittelu ja luvitus

Kartoitamme ja arvioimme erilaiset valaistusverkon toteutusmahdollisuudet kustannusvaikutuksineen. Toimimme hankekehittäjän teknisenä asiantuntijana tuomassa teknistä osaamista neuvotteluihin ja etsimme ratkaisut eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Huolehdimme valaistusverkon luvituksesta tarvittavien tahojen suuntaan.

Valaistussuunnittelu

Teemme valaistustekniset laskelmat optimoiden muun muassa valaisimien tehot, pylväsvälit, valaisinkorkeudet sekä rakennuskustannukset.

Rakennussuunnittelu

Tuotamme valaistuksen hankinnassa ja asennustöissä tarvittavat asiakirjat: rakennussuunnittelun tuloksena tilaajalle toimitetaan työpaketti, jonka sisältämien asiakirjojen avulla valaistusverkon rakentaminen voidaan toteuttaa. Työpaketin sisältö toimitetaan tilaajan yksilöllisen ohjeistuksen mukaan tai voimme yhdessä määrittää tarpeelliset dokumentit. Työpaketti sisältää tyypillisesti työselostuksen, valaistuksen suunnitelmakartat, pylväs- ja jalustaluettelon sekä määräluettelon.

Valaistusverkko

Valaistuksen rakentaminen

Työnjohto ja projektinhallinta

Toimimme työnjohdossa ja projektinhallinnassa vastaten työn tilauksista, materiaalihankinnoista ja aikataulutuksista, työn seurannasta, laskujen hyväksynnästä sekä maastosuunnitelmien tarkastamisesta ja kaapelinnäytöistä. Osallistumme valaistustyömaan ja urakan aikaisiin kokouksiin ja tarkastamme urakoitsijan työstään laatimat dokumentit. Hoidamme tilaajan puolesta tarvittaessa myös reklamaatiot. Raportoimme työstä asiakkaan kanssa sovitun käytännön mukaisesti.

Työmaavalvonta

Valvomme työmaalla sekä rakentamisen laatua että turvallisuutta ja raportoimme niiden toteutumisesta sovitun suunnitelman mukaisesti tilaajalle. Toteutamme työmaatarkastuksia sovitun suunnitelman mukaisesti ja pistotarkastuksina. Voimme toimia urakoitsijan perehdyttäjänä valaistusverkon rakentamisen osalta ja tarvittaessa ohjaamme urakoitsijoita työmaahan liittyvissä kysymyksissä ja työmenettelyissä.

Mittaukset

Toteutamme valaistusverkon mittaukset sijaintitietojen ja valaistusteknillisten suureiden osalta rakentamisen aikana, rakentamisen jälkeen ja olemassa olevan verkon dokumentoinnin päivittämiseksi. Siirrämme ja tallennamme tiedot suoraa asiakkaiden järjestelmiin.

Valaistusverkko

Valaistuksen ylläpitopalvelut ja isännöinti

Valaistuksen ylläpitopalvelut ja isännöinti

Isännöinti

Vastaamme valaistusverkon ylläpitoon liittyvien töiden priorisoinnista, aikataulutuksesta, tilaamisesta, valvonnasta ja vastaanotosta. Isännöitsijänä huolehdimme myös valaistusverkon talouden hallinnasta.

Dokumentaation ylläpito

Dokumentoimme ja päivitämme jo olemassa olevan verkon tietoja ja tarkastamme, että järjestelmässä kuvattu verkko vastaa maastossa olevaa tilannetta. Tarkastamme, täsmäävätkö maastosta ja verkosta tehdyt huomiot järjestelmään kirjattuihin tietoihin, ja päivitämme dokumentit vastaamaan toteutusta.

Huolto- ja kunnossapitotyöt

Tarkastamme verkon määräysten mukaisuuden, merkintöjen paikkansapitävyydet sekä mahdolliset korjaustarpeet. Kunnossapitosuunnittelumme tarjoaa ratkaisuja tilanteisiin, joissa huomataan valaistusverkkoon liittyvä uusintatarve. Tarkastamme valaistukset ja arvioimme sekä vertailemme erilaiset saneerausvaihtoehdot, kuten koko valaistuksen uusimisen tai valaistuksen pienempään osa-alueeseen kohdistuvat parannukset.

Tehokkuutta valaistusverkon elinkaaren vaiheisiin

Työssämme hyödynnämme muun muassa seuraavia ohjelmia ja järjestelmiä:

  • AutoCad Civil & LT

  • Trimble NIS

  • Keylight

  • Dialux

valaistusverkko matti

Ota yhteyttä

Miten voin auttaa sinua?

Matilla on laajasti osaamista niin valaistuksesta kuin sähköverkonkin puolelta eri asiantuntijapalveluista. Yhteisrakentamishankkeetkin ovat Matille tuttuja, joten jos niiden mahdollisuus mietityttää, ota yhteyttä.
Katso muut yhteystiedot

Brief in English

Despro provides professional services for energy and telecom industries. We offer our services for network construction companies, network owners and other stakeholders

Hyvä luottokelpoisuus