Tuulipuisto

Tuulivoiman palvelut

Desprolta löydät asiantuntijapalvelut ja osaamista tuulivoimaloiden elinkaaren eri vaiheisiin.

Suunnittelu

Valvonta

Mittaukset

Kunnossapito

Tuulipuisto

Tuulipuiston hankekehitys

Tuulivoimahankkeissa hallitsemme koko sähköverkon ja tietoliikenneverkon liittymispisteestä turbiinille. Suunnittelemme puiston verkkotopologioita sekä liityntäratkaisuja ja hoidamme luvitusta. Tarvittaessa teemme myös maastokäyntejä kohteessa. Hankekehitysvaiheessa voimme arvioida eri ratkaisuvaihtoehtoja sekä niiden kustannusvaikutuksia. Palvelemme asiakkaitamme myös verkon rakentamisen jälkeisissä ylläpitoon liittyvissä tehtävissä.

Tarjoamme palveluitamme valtakunnallisesti, pienten ja suurempienkin puistokokonaisuuksien infran toteutukseen sekä räätälöidysti myös vain rajatumpiin tarpeisiin. Hankekehittäjien ja rakentajien lisäksi konsultoimme myös verkkoyhtiöitä tuulipuistoliityntöihin liittyen.

Verkko-optimoinnit

Projektin toteutusedellytysten arvioinnissa tarkastellaan verkon rakentamista sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Verkon rakentamiseen liittyen arvioidaan, mitä komponentteja verkossa kannattaa käyttää ja millaisia eri vaihtoehtoja verkkotopologialle on. Lisäksi muodostamme arvion verkon rakentamisen kustannusvaikutuksista.

Liityntäsuunnittelut ja työpaketti

Suunnittelemme eri jännitetasojen liityntäratkaisut ja toimitamme tilaajalle työpaketin hänen tarpeisiinsa vastaavasti. Työpaketti sisältää dokumentit, joita tuulipuiston sähkö- ja tietoliikenneverkon rakentaminen edellyttää. Työpaketti voidaan sellaisenaan toimittaa maanrakentajille.

Tuulipuiston maastosuunnitelmat

Reittisuunnitelmavaiheessa suunnitellaan tuulipuiston sähkö- ja tietoliikenneverkon sijoittumista maastoon. Maastosuunnittelussa tarkastellaan suunnitellun reitin toteutuskelpoisuutta ja haetaan ratkaisut mahdollisten esteiden kiertämiseen, ylittämiseen tai alittamisen. Tarkoituksena on optimoida kokonaistaloudellisesti paras reitti. Maastosuunnittelun yhteydessä voidaan tehdä lisäksi muun muassa maaperätutkimuksia ja korkeuseroselvityksiä.

Vaara- ja häiriöjänniteselvitykset

Toteutamme vaara- ja häiriöjännitteiden tarkastelut ja selvitykset. Meille tuttuja laskentasuureita ovat muun muassa ekvivalenttiset maadoitusimpedanssit, reduktiokertoimet ja laskennalliset indusoituneet jännitteet. Selvityksissä kartoitetaan voimajohdon vaikutuksia ympäröivään maa-alueeseen sekä sähkö- ja televerkkoon. Selvityksissä esitetään toimenpiteet, joiden avulla voidaan huomata vaaralliset kohteet ja toteuttaa niille suojaavat toimenpiteet. Näiden tietojen perusteella laaditaan maadoitussuunnitelmat.

Maanperän ominaisvastusmittaukset

Suoritamme maaperän ominaisvastuksen eli ominaisresistanssin mittauksia maastossa. Mittaustuloksia hyödynnetään maadoitussuunnittelun lähtötietoina, ja mittaajiltamme löytyykin tarvittava osaaminen tehdä jo mittausten yhteydessä tarvittavat huomiot maastosuunnittelussa huomioitavista kohteista. Samalla mittauskäynnillä pystymme tarvittaessa tuottamaan vaikka kunnossapito- tai paikkatietoa.

Verkkoliityntävaatimukset

Toimimme verkkoonliityntävaatimusten todentamisprosessissa liittyjän VJV-konsulttina (VJV2018, lisäksi SJV2020, KJV2018). Meillä on keskeistä osaamista ja valmiudet vaatimuksien puitteissa tehtäviin mallinnus-, simulointi-, ja mittaustehtäviin. Autamme liittyjän verkkovaatimusprosessin läpi laitoksen suunnitteluvaiheesta lopulliseen käyttölupaan (Fingridin FON) saakka voimalaitoksen rakentamisen ja vaatimusten todentamisen aikataulujen puitteissa.

Tuulipuisto

Tuulipuiston rakentaminen

Työmaavalvonta

Valvomme työmaalla sekä rakentamisen laatua että turvallisuutta ja raportoimme niiden toteutumisesta sovitun suunnitelman mukaisesti tilaajalle. Toteutamme työmaatarkastuksia sovitun suunnitelman mukaisesti ja pistotarkastuksina. Voimme toimia urakoitsijan perehdyttäjänä sähkö- ja televerkon rakentamisen osalta ja tarvittaessa ohjaamme urakoitsijoita työmaahan liittyvissä kysymyksissä ja työmenettelyissä.

Turvallisuuskoordinaattori

Hoidamme työmaan lakisääteisen turvallisuuskoordinaattorin tehtävät toimien asiakkaan turvallisuuskoordinaattorina.

Tuulipuiston kartoitukset

Toteutamme kaapeleiden sijaintimittaukset ja -tarkastukset asiakkaan vaatimilla tarkkuuksilla ja välineillä. Käytössämme on GNSS- ja takymetrikalustoa. Kartoituksessa voimme määrittää myös kaapeleiden asennussyvyyden. Kartoituksia ja tarkastuksia voidaan tehdä rakentamisen aikana, työmaiden lopputarkastuksissa ja olemassa olevan verkon dokumentaation päivittämiseksi. Siirrämme ja tallennamme tiedot suoraa asiakkaiden järjestelmiin.

Tuulipuisto

Tuulipuiston kunnossapito

Kunnossapitopalvelu

Tuulipuiston sähkö-ja tietoliikenneverkon kunnossapitotarkastusten yhteydessä tarkastamme esimerkiksi vuosittain verkon komponenttien, kuten sähköpylväiden, muuntajien ja jakokaappien osalta määräysten täyttymisen, merkintöjen paikkansapitävyydet sekä mahdolliset korjaustarpeet. Tarkastamme, täsmäävätkö maastosta ja verkosta tehdyt huomiot järjestelmään kirjattuihin tietoihin. Päivitämme tiedot tarpeen vaatiessa tai toimitamme asiakkaalle listauksen, jonka toimeenpanosta hän voi itse päättää.

Kunnossapitosuunnittelu

Kunnossapitosuunnittelumme tarjoaa ratkaisuja tilanteisiin, joissa huomataan tuulipuiston verkkoon liittyvä uusintatarve. Toteutamme uusimistarpeen arvioinnin ja saat meiltä esityksen verkon saneerauksen kustannustehokkaasta toteuttamisesta: eri vaihtoehdot kustannusvaikutuksineen ja aikatauluarvioineen. Kunnossapitosuunnittelua voidaan toteuttaa myös yksittäisinä, laajuudeltaan rajatumpina katselmuksina.

Tehokkuutta järjestelmillä

Työssämme hyödynnämme muun muassa seuraavia ohjelmistoja ja sovelluksia:

  • AutoCad

  • BasePower

  • Microstation

  • 3Dwin

  • Buildie

  • DIgSILENT PowerFactory
  • PSS/E

Ota yhteyttä

Miten voin auttaa sinua?

Ikolla on laaja näkemys ja kokemus uusiutuvan energian asiantuntijapalveluista. Hän pystyy koostamaan asiakaskohtaisen palvelun aina tarpeen mukaan.
Katso muut yhteystiedot

Brief in English

Despro provides professional services for energy and telecom industries. We offer our services for network construction companies, network owners and other stakeholders