Kartoitus

Kartoitus

Laadukas kartoitus on edellytys laadukkaalle dokumentoinnille ja verkko-omaisuuden oikeellisuus ja ajantasaisuus tuottaa lisäarvoa verkonomistajalle.

Kustannustehokkuutta projektilla pystyy lisäämään yhdistämällä ja ulkoistamalla kartoitus- ja työmaavalvontapalveluita.

Kartoitus

Valvonta

Dokumentointi

Kartoitus

Kartoitukset ja mittaukset

Toteutamme kaapeleiden sijaintimittaukset ja -tarkastukset asiakkaan vaatimilla tarkkuuksilla ja välineillä. Käytössämme on GNSS- ja takymetrikalustoa.

Kartoituksessa voimme määrittää myös kaapeleiden asennussyvyyden. Kartoituksia ja tarkastuksia tehdään rakentamisen aikana, työmaiden lopputarkastuksissa ja olemassa olevan verkon dokumentaation päivittämiseksi. Siirrämme ja tallennamme tiedot suoraa asiakkaiden järjestelmiin.

Kauttamme saa myös muut mittaustyötyöt mm. maastomallit suunnittelun lähtötiedoiksi ja tarkemittaukset.

Työnjohto

Toimimme asiakkaamme rakennuttajana ja työnjohtajana vastaten työn tilauksista ja aikataulutuksista, työn seurannasta, laskujen hyväksynnästä sekä maastosuunnitelmien tarkastamisesta ja työmaanvalvonnasta. Osallistumme työmaan ja urakan aikaisiin kokouksiin ja tarkastamme urakoitsijan työstään laatimat dokumentit. Hoidamme tilaajan puolesta tarvittaessa myös reklamaatiot sekä tarvittavan viestinnän maanomistajien ja viranomaisten suuntaan. Raportoimme työstä asiakkaan kanssa sovitun käytännön mukaisesti.

Työmaavalvonta

Valvomme työmaalla sekä rakentamisen laatua että turvallisuutta ja raportoimme niiden toteutumisesta sovitun suunnitelman mukaisesti tilaajalle. Toteutamme työmaatarkastuksia sovitun suunnitelman mukaisesti ja pistotarkastuksina. Voimme toimia urakoitsijan perehdyttäjänä ja tarvittaessa ohjaamme urakoitsijoita työmaahan liittyvissä kysymyksissä ja työmenettelyissä.

Dokumentointi

Dokumentoimme työmaan tietoja tilaajan verkkotieto- ja muihin järjestelmiin. Dokumentointi rakentamisen aikana sisältää punakynien tarkastuksen eli vaiheen, jossa verkkotietojärjestelmään kirjataan maanrakentajan tai urakoitsijan päivittämät suunnitelmakartat ja muut dokumentit sekä niihin työmaan aikana tehdyt muutokset. Dokumentoimme ja päivitämme myös olemassa olevan verkon tietoja ja tarkastamme, että järjestelmässä kuvattu verkko vastaa maastossa olevaa tilannetta.

Tehokkuutta verkon elinkaaren vaiheisiin

Työssämme hyödynnämme muun muassa seuraavia järjestelmiä:

  • TrimbleNIS
  • Profila
  • ABB Integra
  • Keypro

  • PG Field

  • 3Dwin

  • AutoCad

Ota yhteyttä

Miten voin auttaa sinua?

Jouni pystyy pitkän kokemuksensa avulla auttamaan haastavimmissakin kartoitukseen ja mittauksiin liittyvissä tarpeissa. Ole rohkeasti yhteydessä!
Katso muut yhteystiedot

  • Jouni Parikka
  • +358 40 537 3666

  • jouni.parikka@despro.fi

Brief in English

Despro provides professional services for energy and telecom industries. We offer our services for network construction companies, network owners and other stakeholders