Energiamittaukset

Energia-
mittaukset

Meiltä löydät palvelut ja pätevää osaamista sähköenergian mittauslaitteistojen suunnitteluun, niiden asennukseen sekä sähköenergiamittauksen tarkkuuden tarkastamiseen.

Tarkastus

Kalibrointi

Koulutukset

BM5A -virtamuuntajan tarkastuslaite

Energiamittaus

Energia- mittauksen tarkastus

Mittauslaitteiston tarkkuuden tarkistus.

Sähköenergian mittauslaitteistojen kunnon seuranta ja niiden mittaustarkkuus ovat olennainen osa sähkönkulutuksen seurannassa. Virheet heijastuvat väistämättä sähkön laskutukseen, ja pitkäaikainen mittalaitteiston tarkistamisen laiminlyönti voi aiheuttaa taloudellisia menetyksiä.

Tarkistus kannattaa

Energiamittauslaitteistoissa saattaa olla erilaisia virhetekijöitä muillakin osa-alueilla kuin itse mittauslaitteistossa. Vikoja voi löytyä vaikkapa kytkennöistä, liittimistä tai mittamuuntajista. Despron energiamittauspalvelun avulla tämäntyyppiset virheet voidaan välttää. Tarkastusprotokolla on aina määrämuotoinen ja tulokset vertailtavissa kun mittaustarkistus tehdään säännöllisesti. Tarkastus on koko mittausketjun laadun varmistusta aina mittamuuntajilta mittausjärjestelmän kertoimiin.

Kenttämittaus on varma vaihtoehto

Varmin, helpoin ja tarkin mittaustulos saavutetaan tarkastamalla mittauslaitteisto käyttöolosuhteissa, kenttämittauksena. Käytössä olevat kannettavat ja erittäin tarkat mittauslaitteistot sekä ammattitaitoinen mittaaja hoitavat mittauksen paikan päällä. Tarkastuslaite kytketään mitattavaan laitteistoon, eikä sähkökatkoja tarvita. Kenttätarkastus antaa myös tietoa kohteen sähkönkäytön luonteesta (esim. loisteho, yliaallot jne.).

Raportista tarkkaa tietoa

Energiatarkastuksen lopputuloksena saadaan kattava mittausraportti, josta voidaan todeta mittauslaitteiston tarkkuus, kattavuus ja kunto. Jos mittauslaitteistosta löytyy vikoja tai virheitä, niihin voidaan heti puuttua. Kaikkein olennaisin asia on kuitenkin se, että energian laskutus on tarkistuksen jälkeen täsmällinen.

Energianmittauksen tarkastus

 • Mittarin mittaustarkkuuden toteaminen

 • Kytkentöjen ja mittausriviliitinten kireyden tarkistaminen

 • Toisiotaakan määrittäminen: virta- ja jännitemuuntajat
 • Muuntajakertoimien tarkastaminen

 • Jännitehäviön mittaaminen
 • Mittarin kertoimen tarkastaminen
 • Tarkka raportointi

Mahdollisia virheitä

 • Viallinen mittari
 • Väärät laskutuskertoimet

 • Kytkentävirhe
 • Virtamuuntajan kilpiarvon virhe
 • Mittarin ohjelmointivirhe
 • Mittauspiirin katkeaminen
 • Muuntajien ylikuormitus
Energiamittaus

Mittareiden kalibrointi

Mittareiden kalibrointi

Tarjoamme sähköenergiamittareiden kalibrointipalvelua sähköverkkoyhtiöiden ja teollisuuden tarpeisiin. Mittareiden kalibrointi tapahtuu mittarintarkastuspöydässä, jonka tehonsyöttölaitteella voidaan syöttää virtaa aina 100 Ampeerin asti. Kalibrointi voidaan tehdä suora- ja epäsuoraliitäntäisille kWh- ja kVArh-mittareille.

Tulosta mittarintarkastussaate tästä

Energiamittaus

Koulutukset

Koulutukset

Despro toteuttaa verkkoyhtiöiden mittariasentajille koulutusta. Koulutuksessa perehdytään mm. energianmittauslaitteistojen suunnitteluun ja asennuksiin ja tarkastuksiin.

Koulutus voidaan räätälöidä mittaustoimintaan osallistuville henkilöille,kuten suunnittelijoille, työnjohdolle ja mittariasentajille. Koulutuksessa käytetään mittauskeskusta ja tehonsyöttölaitetta, joiden avulla voidaan tehdä käytännön harjoituksia.

Koulutuksessa käsitellään:

 • Suunnitteluohje
 • Virtamuuntajan taakan käsite

 • Mittausvirheeseen vaikuttavat tekijät
 • Mittauksen tarkastaminen
Energiamittaus

Apua
sähkö-
mittauksiin

Apua sähkö-
mittauksiin

Taakkalaskuri

Taakkalaskurin avulla voit valita johdotuksiin sopivat virtamuuntajat, tai laskea täyttyykö taakkavaatimus suunnitelluilla johdotuksilla ja virtamuuntajilla.

Siirry tästä taakkalaskuriin

Suunnitteluohje jakeluverkkojen asiakasmittauksille

Despron laatima suunnitteluohje jakeluverkkojen asiakasmittauksille.

Lataa tästä – Mittausohje Jakeluverkko

Suunnitteluohje teollisuuden ja sähköasemien mittauksille

Despron laatima suunnitteluohje teollisuuden ja sähköasemien mittauksille.

Lataa tästä – Mittausohje Sähköasemat

Tuntimittaussuositus

Energiateollisuuden Tuntimittauksen periaatteita -suositus on yleisesti käytetty ohje mittausjärjestelyjä suunniteltaessa; sillä annetaan ohjeita sähkömarkkinalainsäädännön vaatiman tuntimittauksen toteutukselle. Suosituksessa on käyty läpi lainsäädännöstä tulevia vaatimuksia, sekä annettu tarkempia ohjeita ja suosituksia tuntimittauksen toteutuksesta ja tuntitietojen käsittelystä sekä välityksestä. Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää toimialan käytäntöjä tuntimittauksen ja tuntitietojen välityksen suhteen. Laitteistojen ja järjestelmien ominaisuuksia koskevat suositukset tulisi ottaa huomioon, kun laitteita ja järjestelmiä hankitaan tai päivitetään seuraavan kerran.

Tämä suositus koskee pääsääntöisesti jakeluverkkoa, ellei toisin ole mainittu.

Lataa tästä – Tuntimittaussuositus

Ota yhteyttä

Miten voin auttaa sinua?

Energiamittaustiimimme palvelee sinua vahvalla ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella.
Katso muut yhteystiedot

 • Jukka Heikinheimo, Liiketoimintavastaava Energiamittaukset
 • +358 44 325 2323
 • jukka.heikinheimo@despro.fi
 • Tommi Heinonen, Mittausten kenttätarkastukset, mittareiden kalibrointi
 • +358 50 550 4473
 • tommi.heinonen@despro.fi
 • Janne Peltonen, Mittausten kenttätarkastukset, koulutus, virtamuuntajan tarkastuslaite
 • +358 40 767 8896
 • janne.peltonen@despro.fi
 • Ossi Nousiainen, Mittausten kenttätarkastukset
 • +358 400 263 231
 • ossi.nousiainen@despro.fi
 • Juha Rantala, Mittausten kenttätarkastukset
 • +358 44 491 6520
 • juha.rantala@despro.fi

Brief in English

Despro provides professional services for energy and telecom industries. We offer our services for network construction companies, network owners and other stakeholders

Hyvä luottokelpoisuus