Kumppaniksi2022-12-15T13:09:06+02:00

Kumppaniksi Desprolle

Yritysostot ja kumppanuudet

Tavoittelemme vahvaa kasvua uusiutuvan energian markkinassa niin orgaanisen kasvun, yhteistyöverkoston kuin yrityskauppojenkin avulla. Kartoitamme jatkuvasti potentiaalisia kumppaneita toimintamme laajentamiseen ja kehittämiseen.

Kumppaniksi Desprolle

Yritysostot

Mitä Despro voi tarjota yrittäjälle?

Haluamme aidosti kehittää ja laajentaa toimintaa yhdessä liiketoimintakaupan mukana desprolaisiksi siirtyvien avainhenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa. Olemme luoneet tehokkaan integraatioprosessin, jossa huomioidaan niin ihmiset ja johtaminen kuin käytännön prossessien ja järjestelmien yhteensovittaminen.

Tavoitteemme on, että olemassa oleva osaaminen kehittyy edelleen ja vastaa asiakkaiden tulevaisuuden haasteisiin.

  • Despron osakkuus ja omistuksen arvonnousu
  • Omistuksen realisointi osittain rahaksi
  • Tuki kehittämiseen ja johtamiseen
  • Uskottava kokoluokka ja resurssit kasvuun
  • Työkaverit

Despron kriteerit yrityskaupalle

Edellytämme liiketoimintakaupan myötä desprolaisiksi siirtyviltä avainhenkilöiltä ja asiantuntijoilta yrittäjähenkistä asennetta ja  sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Avoin keskustelu niin Due Diligence -prosessin kuin ingraationkin aikana on yksi avain onnistumiseen ja  luo vahvan pohjan kehittymiselle.

Haluamme varmistaa, että hyvä yhteishenkemme säilyy ja välittyy asiakkaalle saakka.

  • Liiketoimintaa voidaan laajentaa ja kehittää yhdessä eteenpäin
  • Kauppa tuo mukanaan uutta strategiamme mukaista osaamista ja/tai asiakkuuksia
  • Omistaja(t) tulevat Despron osakkaiksi

Kumppaniksi Desprolle

Kumppanuudet

Mitä Despro voi tarjota kumppanille?

Kumppaniverkostomme avulla pystymme vastaamaan kokonaisvaltaisemmin asiakkaidemme tarpeisiin. Projektin tai hankkeen päävastuullisina voimme hyödyntää pienempien toimijoiden erikoisosaamista. Voimme myös  täydentää omalla asiantuntijuudellamme suurempaa hankekokonaissuutta valitun pääkonsultin tarpeen mukaan.

Tärkeintä on löytää paras yhteistyömalli asiakkaan tarpeen täyttämiseksi.

Despron kriteerit kumppanuudelle

Toteutamme erilaiset työkokonaisuudet aina asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti ja edellytämme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme. Avoin ja joustava yhteistyö luo pohjan työn laadukkaalle läpiviennille sovitussa aikataulussa.

Varmistamme yhdessä laadukkaan asiakaskokemukseen.

Kumppaniksi Desprolle

Strategia ja visio

Halutuin asiantuntijakumppani uusiutuvan energian ja kriittisen infran hankkeisiin

Tavoittelemme vahvaa kasvua uusiutuvan energian ja kriittisen infran asiantuntijana. Tavoitteemme toteutuminen edellyttää orgaanisen kasvun lisäksi liiketoimintakauppoja ja toimivia kumppanuuksia.

Liiketoimintakaupat

Tutustu toteuttamiimme liiketoimintakauppoihin

Sitä ennen kauppoja mietti millaista siellä Desprolla olisi. Tämä on kyllä ollut paljon antoisampaa kuin osasi odottaa
Esa Paukkunen
Minulla on jo pitempään ollut tarkoitus laajentaa ja kasvattaa liiketoimintaa kehittämällä asiantuntijapalveluita ja yrityskaupan myötä meillä on yhdessä vahvemmat resurssit tämän toteuttamiseen. Isomman yrityksen uskottavuus, laajempi asiantuntijuus sekä kattava myyntiverkosto luovat vahvan perustan kehitystyölle. Minulle itselleni tämä on innostava uusi haaste.
Jouni Parikka
Yrityskauppa Despron kanssa tarjoaa mahdollisuuden tarkastuspalveluiden kehittämisen entistä vahvemmin resurssein, sekä Polarmitin osaamisen hyödyntämisen uusissa asiakkuuksissa. Minulla on jo pitempään ollut tarkoitus laajentaa palveluntarjontaa ja kasvattaa liiketoimintaa edelleen. Nyt meillä on yhdessä vahvemmat resurssit palvelukehitykseen, laajempi myyntiverkosto ja ison yrityksen uskottavuus laajoissa hankkeissa.
Jukka Heikinheimo

Ota yhteyttä

Miten voin auttaa sinua?

Mikäli kiinnostuit liiketoimintakaupasta tai kumppanuuudesta Despron kanssa ole rohkeasti yhteydessä Anttiin.
Katso muut yhteystiedot

Brief in English

Despro provides professional services for energy and telecom industries. We offer our services for network construction companies, network owners and other stakeholders

Hyvä luottokelpoisuus

    Go to Top