Energia- ja telecom-alan asiantuntija palveluksessasi

Desprosta löytyy osaamista verkkoinfran koko elinkaaren ajalle. Olemme mukana suunnittelusta käyttöönottoon saakka. Tarjoamme myös asiantuntijapalveluita verkon muutoksiin ja ylläpitoon. Palvelemme urakoitsijoita, verkon omistajia ja muita alan toimijoita.

Sähköverkkojen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito

Verkon suunnittelu sisältää sähköisen suunnittelun, maastosuunnittelun sekä maankäyttö- ja lupa-asioiden hoitamisen. Suunnitelmat kattavat myös verkon rakentamisessa tarvittavien työkuvien ja materiaaliluetteloiden laadinnan. Hallitsemme suunnittelussa vaadittavat ohjelmistot kuten esimerkiksi Trimble NIS-verkkotietojärjestelmän.

Verkon rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa Despro voi avustaa pääurakoitsijaa projektin johtamisessa, valvonnassa, laatu- ja turvallisuustarkastuksissa. Tyypillisesti huolehdimme osana suunnittelun kokonaisuutta dokumentoinnista ja kartoituksista. Verkon käyttöönottovaiheeseen tarjoamme kytkentäsuunnitelmien laadintaa ja muita avustavia palveluja. Palvelumme sisältää käytöstä poistuvan verkon purkamisen suunnnitelun.

Verkon ylläpitoon tarjoamme kunnossapidon suunnittelua, erilaisia tarkastuspalveluja ja avustamme asiakkaitamme viankorjauksessa erityisesti suurhäiriötilanteissa.

Voimajohtojen suunnittelu

Esisuunnittelu pitää sisällään mm. erilaisten lupahakemusten valmistelun ja neuvottelut viranomaisten kanssa.

Yleissuunnittelussa mm. laaditaan sijoitussuunnitelmat, tehdään tutkimukset maastossa ja merkataan voimajohdon reitti maastoon.

Tietoliikenneverkkojen suunnittelupalvelut

Tietoliikenneverkkojen suunnittelu kattaa sähköverkkojen tapaan verkkosuunnitelmien laadinnan ja täydentämisen  verkkotietojärjestelmään, maastosuunnittelun, lupa-asioiden hoitamisen sekä työhön vaadittavat kuvat.

Mobiiliverkon suunnittelupalvelut painottuvat esikartoituksiin (site-survey). Varmistamme asennuksen onnistumisen tarkistamalla asennusvalmiuden ja laatimalla työkuvat ja suunnitelmat asennuksen toteutukseen.

Projektipalvelut

Voimme auttaa myös laajojen projektikokonaisuuksien valmistelussa ja toteutuksessa. Projektipäälliköillämme on osaaminen ja työkalut aikataulun, kustannusten ja riskien hallintaan.

Hankevalmistelu-vaiheessa tehdään toteutettavan projektin taloudelliset ja tekniset esiselvitykset sekä laaditaan hankkeen projektisuunnitelma. Voimme auttaa myös hankkeiden kilpailutukseen ja sopimusvalmisteluun liittyvissä valmisteluissa.

Projektipäällikköpalvelu tarjoaa kokeneen projektipäällikön asiantuntemuksen asiakkaidemme käyttöön. Palvelu voi painottua joko työmaiden johtamiseen tai laajemmin projektinhallintaan.

Osana kumppanuutta toteutamme kehitysprojektit asiakkaille. Haluamme olla asiakkaidemme kehityskumppani sekä uusilla innovatiivisilla palveluilla että toiminnan kehittämisessä. Olemme tukena toimialan muutosten analyysissa ja operatiivisen toiminnan kehittämisessä. Erikoisosaamistamme ovat osallistavat menetelmät, joilla saamme henkilöstön mukaan muutokseen ja tavoitteet todeksi.