Despro pyrkii koronavirustilanteessa ehkäisemään viruksen leviämistä noudattamalla seuraavia käyntäntöjä:

Työskentelemme ensisijaisesti etänä seuraavat kaksi viikkoa.

Järjestetämme asiakastapaamiset ensisijaisesti etäyhteydellä.

Jatkamme maastotyöskentelyä harkintaa ja varovaisuutta noudattaen.

Osallistumme vain välttämättömiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Lähtökohtaisesti toimintaa jatketaan mahdollisimman normaalisti ja turvaamme työnteon edellytykset. Työntekijöillämme on hyvät etätyömahdollisuudet ja suurin osa työtehtävistä pystytään suorittamaan ohjeistuksen puitteissa.

Projektit ja hankkeet, joihin tilanteen nähdään vaikuttavan, käymme erikseen läpi asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jos haluat keskustella vaikutuksista tiettyyn hankkeeseen, pyydämme olemaan yhteydessä projektipäällikköön.

Tiedotamme tilanteestamme uudelleen, kun käytäntöihin tulee muutoksia.

Koronan vaikutukset Despron toimintaan