Elokuussa 2019 julkaistiin uutinen laajasta yhteistyösopimuksesta Despron ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n välillä. Sopimus kattaa jakeluverkkojen osalta rakennuttamisen, laadunvalvonnan, liittymä- ja kunnossapitosuunnittelun sekä dokumentoinnin palvelut. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu sähköasemien suunnittelu ja rakennuttaminen.

Syksyn ajan Desprolla tehtiin kokoonpanoa palvelukokonaisuuden tuotantoa varten ja loppuvuodesta sekä uusista että pidempiaikaisista desprolaisista koostuva tiimi oli valmiina ottamaan haasteen vastaan. Sopimus astui voimaan 1.1.2020 ja kuukauden alkuhuuman jälkeen tehtiin lyhyt katsaus tuotannon haltuunoton onnistumisiin ja kehityskohteisiin.

”Aina kun asiantuntijan vaihtuu niin aluksi tietysti jännittää, varsinkin, kun kyseessä on näinkin kriittinen ja meille todella tärkeä kokonaisuus.  Toiminta on lähtenyt lupaavasti ja ryhdikkäästi liikkeelle. Tammikuussa on tehty paljon perehtymistä työkokonaisuuksiin ja Despron tekijät ovat olleet aktiivisia.” kertoo yksikön päällikkö Esa Niemelä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:stä

Samoilla linjoilla jatkaa myös sähköliittymien rakennuttamisesta ja suunnittelusta Kymenlaakson Sähköverkko Oy:llä vastaava Sirpa Jokisalo:

”Vuoden vaihteessa on päästy heti tositoimiin, sillä harjoitteluaikaa ei juuri ole ollut vaan työ aloitettiin käytännössä heti tekemällä oikeita projekteja.  Alussa on paljon uutta opeteltavaa, esimerkiksi uusien järjestelmien käyttö ja toimintaprosessit. Tähän nähden haltuunotto on sujunut hyvin. Prosessi hioutuu puolin ja toisin koko ajan ja jatkossa pystytään varmasti kehittämään yhteistä toimintaa vielä enemmän. Kysymyksiä tulee tietysti alussa paljon, mikä osoittaa aktiivisuutta ja halua kehittyä.

Meidän loppuasiakkaamme ja hänen saamansa palvelu on tietysti kaikista tärkein, minkä vuoksi palvelun ja toiminnan sujuvuus on erittäin tärkeää.”

Palveluiden haltuunottoa ja tuotantoa lähdettiin Desprolla rakentamaan systemaattisesti jo syksyllä rekrytointien ja prosessisuunnittelun myötä. Palvelukokonaisuuden tuotannosta Desprolla vastaava Heikki Aho kuvaa alkuponnistuksen jälkeen tilannetta seuraavasti:

” Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n kanssa alkanut yhteistyö on meille merkittävä kokonaisuus ja toivomme yhteistyön jatkuvan vielä pitkään. Toiminta on käynnistynyt hienosti heti alusta alkaen ja tästä kuuluukin kiitos kaikille Kymenlaakson Sähköverkkojen sekä Despron työntekijöille, jotka ovat osallistuneet toimintaan. Yksi käynnistysvaiheen onnistumisen avaimista on ollut yhteisen vision varmistaminen sekä yhteydenpidon aktiivisuus. Halusimme varmistaa Kymenlaakson tahtotilan jo ennen yhteistyön käynnistymistä, jotta osaisimme rakentaa sellaisen tiimin, joka palvelee heidän tarpeitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnan käynnistyessä olemme pitäneet aktiivisesti yhteyttä ja ratkaisseet yhdessä esille tulleita haasteita, joita ison kokonaisuuden alkaessa tulee väistämättä eteen. Jatkamme palvelun tuottamista despromaisella intohimolla, tehostamme omia palveluprosessejamme ja pidämme jatkossakin asiakkaamme tyytyväisinä. ”

Desprolla toiminnan laajennus verkkoyhtiöiden rakennuttamisen ja liittymätoimitusten prosessikumppaniksi on lähtenyt käyntiin tavoitteiden mukaisesti ja hallitusti. Jatkossa rooli kehityskumppanina varmasti korostuu ja luo uusia mahdollisuuksia molemmille osapuolille.

 

Despron ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n yhteistyö käynnistynyt lupaavan ryhdikkäästi