Desprolla panostettiin vuonna 2018 mittavasti toiminnan laadun parantamiseen. Esimerkkinä konkreettisista kehitystoimenpiteistä koko henkilöstö osallistui Onnistuminen projekteissa -laatutyöpajoihin. Näissä työpajoissa tunnistetut kehitystoimet vietiin käytäntöön syksyn aikana. Samalla syksyllä 2018 käynnistettiin laatujärjestelmän sertifiointiprojekti. Laatujärjerjestelmäksi päätettiin valita Rakentamisen Laatu RALA ry:n RALA-sertifiointi, koska se todettiin juuri suunnittelutoimintaan sopivaksi ja käytännönläheiseksi työkaluksi.

Laatujärjestelmän auditoinnin perusteella Desprolle myönnettiin joulukuussa 2018 RALA-laatusertifikaatti.

”Käytännön tekemisen laatu ratkaisee ja palautetta saamme parhaiten asiakkailta. Sertifiointi ja mm. sisäiset auditoinnit ovat tärkeitä työkaluja laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yrityksemme toiminnan mittakaava on kasvanut sen verran suureksi, että tarvitsemme selkeitä toiminnan ohjeita ja kuvauksia. RALA-laatujärjestelmä tukee meitä tässä hyvin”, toteaa toimitusjohtaja Antti Savolainen.

 

Desprolle on myönnetty rakentamisen laatu (RALA) -sertifiointi