Despron Hämeenlinnan toimipisteen työntekijät kävivät tutustumassa sähköverkkoyhtiö Elenia Oy:n sähköasemiin ja niiden rakennuttamiseen.

Elenian sähköasemien ja voimajohtohankkeiden rakennuttaja Veijo Paasikivi vieraili Desprolla maanantaina 26.2.2018 kertomassa sähköasemien toiminnasta ja rakentamisesta. Veijo järjesti myös vierailun Moreenin ja Suosaaren sähköasemille Hämeenlinnassa. Moreeni on uusi ja moderni sähköasema mutta Suosaari edustaa vanhempaa rakentamismallia.

Kiitos Elenialle mahdollisuudesta ja Veijolle käynnistä. Olemme taas viisaampia ja kokemuksen rikkaampia.

Despro tekee yhteistyötä Elenian kanssa esimerkiksi vierimetsänhoitoprojekteissa. Despro tarjoaa myös Elenian sähköverkon projekteihin sähköistä -ja maastosuunnittelua pääurakoitsijoiden aliurakoitsijana.

Desprolaiset kävivät tutustumassa sähköasemiin