Despro Engineering Oy, Sähköastek Oy ja Mittaustek Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jonka myötä sähköasemaliiketoimintaa jatketaan ja kehitetään yhdessä Despron nimellä 1.4.2020 alkaen. Yhtiöiden henkilöstö ja liiketoiminta siirtyvät kokonaisuudessaan Desprolle. Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä ja Sähköastekin & Mittaustekin omistajat Esa Paukkunen ja Heikki Sorri jatkavat järjestelyn myötä Despron osakkaina. Esa Paukkunen johtaa jatkossa Despron sähköasemaliiketoimintaa.

”Despron aktiivinen tekeminen ja kasvu sai meidät näkemään mahdollisuuden saada nykyiseen liiketoimintaamme uutta energiaa. Samalla saamme Despron kautta uutta resurssia, jotta pystymme paremmin vastaamaan aikataulupaineisiin ja asiakkaiden vaatimuksiin. Näin saamme myös isomman selkänojan vastata ajan haasteisiin sekä kykenemme vastaamaan asiakkaiden toivomuksiin laaja-alaisista palvelukokonaisuuksista.” kertoo Esa Paukkunen.

Kuvassa vasemmalta oikealle Janne Vuolle ja Antti Savolainen Desprolta, Esa Paukkunen Sähköastekilta ja Heikki Sorri Mittaustekilta.

”Olemme tehneet yhteistyötä Sähköastekin ja Mittaustekin kanssa useita vuosia. Tavoitteemme on kasvattaa sähköasemaliiketoimintaa yhdistetyin voimin ja kehittää uusia palveluja yhdessä. Haluamme palvella nykyisiä ja uusia asiakkaita entistä kattavammin ja laajemmilla resursseilla koko Suomessa. Saamme joukkoomme kovan luokan sähköasema-ammattilaisia, jotka tuovat mukanaan paljon osaamista ja intohimoa sähköasematekniikkaan. Tätä porukkaa arvostetaan alalla todella korkealle. Kaupan lisäksi olemme jo tehneet uusia rekrytointeja tiimin vahvistamiseksi ja jatkamme rekrytointia edelleen. On hienoa lähteä tekemään asioita yhdessä ja oppimaan uutta. Tämä on meille erittäin merkittävä askel eteenpäin”, hehkuttaa Despron toimitusjohtaja Antti Savolainen.

Asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin tullaan olemaan lähiviikkoina yhteydessä muutosten vaikutusten sopimiseksi avoimien projektien ja sopimusten osalta.

Despro on valtakunnallisesti toimiva infra-alan insinööritoimisto, jossa työskentelee 70 intohimoista insinööriä. Despro tarjoaa asiantuntijapalveluita sähkö-, tele- ja valaistusinfran koko elinkaarelle infran omistajille, urakoitsijoille ja muille alan toimijoille. Desprolla rakennetaan unelmien työpaikkaa, jossa asiantuntijan on hyvä tehdä työtä ja kehittää osaamistaan. Intohimoinen palveluasenne ja asiantuntemus luovat arvoa asiakkaalle.

Sähköastek Oy on vuonna 2008 perustettu sähköasemiin erikoistunut insinööritoimisto, jonka asiakkaita ovat mm. teollisuus, tuotantolaitokset, verkkoyhtiöt ja urakoitsijat.

Mittaustek Oy on maadoitusjärjestelmien asiantuntija, joka on toiminut vuodesta 2014 Sähköastekin rinnalla.

Despro, Sähköastek ja Mittaustek yhdistävät voimansa