Despro aloittaa laajan yhteistyön Kymenlaakson Sähköverkon kanssa

Despro ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy ovat sopineet 2 + 2 vuotisesta yhteistyöstä. Despro tuottaa 1.1.2020 alkaen Kymenlaakson Sähköverkolle rakennuttamisen, laadunvalvonnan, liittymäsuunnittelun ja dokumentoinnin palvelut. Jakeluverkon lisäksi kokonaisuuteen kuuluu sähköasemien suunnittelu ja rakennuttaminen. ”Despro valittiin kilpailutuksen kautta palveluiden tuottajaksi 1.1.2020 alkaen.

TEKO – työturvallisuus ennen kaikkea!

Despro on yhdessä Elenian ja 41:n muun alan yrityksen kanssa allekirjoittanut TEKO-työturvallisuusmanifestin, jolla tähdätään alan turvallisuuskulttuurin kehittämiseen kohti nollaa tapaturmaa työmailla. ”Alan edelläkävijät panostavat turvallisuuteen ja siihen tarvitaan vahvaa yhtenäistä turvallisuuskulttuuria. Työturvallisuus on meidän kaikkien asia”, painottaa Despron toimitusjohtaja Antti

Despro yhteistyöhön pohjalaasten kanssa: voimajohtojen suunnittelua EPV Alueverkoille

Sillä lailla, notta Despro käynnistää voimajohtojen yleissuunnittelun Rajavuori-Brändskogen hankkeessa Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen tilaajana on EPV Alueverkot Oy. ”Hanke on ensimmäinen EPV:lle toteutettava suunnitteluhankkeemme. Mukavaa, että saamme yhteistyön käyntiin ja pääsemme osoittamaan osaamisemme paitsi itse suunnittelussa, niin myös toimimisessa kaksikielisellä aluella.”, kertoo Despron toimitusjohtaja Antti

Desprolle on myönnetty rakentamisen laatu (RALA) -sertifiointi

Desprolla panostettiin vuonna 2018 mittavasti toiminnan laadun parantamiseen. Esimerkkinä konkreettisista kehitystoimenpiteistä koko henkilöstö osallistui Onnistuminen projekteissa -laatutyöpajoihin. Näissä työpajoissa tunnistetut kehitystoimet vietiin käytäntöön syksyn aikana. Samalla syksyllä 2018 käynnistettiin laatujärjestelmän sertifiointiprojekti. Laatujärjerjestelmäksi päätettiin valita Rakentamisen Laatu RALA ry:n RALA-sertifiointi, koska se todettiin

Toimitusjohtaja Antti Savolainen mukana Vuoden Nuori Johtaja 2018 Finaalissa

Despron toimitusjohtaja Antti Savolainen on valittu yhdeksän kärkiehdokkaan joukkoon Vuoden Nuori Johtaja -kilpailussa. Kilpailun järjestäjänä toimii Suomen Nuorkauppakamari ja kilpailu on järjestetty vuodesta 2007. Kilpailuorganisaatio kuvaa kilpailun kriteereitä ja voittajaehdokkaan valintaa näin: ”Voittajaksi valitaan henkilö, joka johtaa päämäärätietoisesti organisaatiotaan ja

Despron asiakkkuuspäiviä vietettiin 3-4.10.2018 Riikassa

Kutsuttuina paikalle oli verkkoyhtiöiden ja urakoitsijoiden edustajia ympäri Suomea, kaikkiaan seurueeseen kuului 20 henkilöä. Asiakkuuspäivät olivat ensimmäiset lajissaan. Urakoitsijoiden ja verkkoyhtiöiden esityksissä ja ryhmätöissä pohdittiin yhdessä alan haasteita. Erityisesti keskustelua herätti rakentamisen laatu ja laadunvalvonta sekä turvallisuusasiat. Yhteistyökumppanina mukana oli myös Enston

Alussa oli suo, gepsi ja Henri: Voimajohtojen suunnittelun maastotyöt vaativat paljon miehiltä ja kalustolta

Desprolla on käynnissä useita voimajohtojen suunnitteluhankkeita. Tällä hetkellä haastavin työmaa on Ranuan ja Pudasjärven välinen 110 kV voimajohtohanke, jonka maastotyöt lähtivät käyntiin keväällä. Maastossa mitataan mm. reitin koordinaattipisteitä, tehdään maaperätutkimuksia ja avataan keskilinjaa uudelle johtokadulle. Suunnittelussa olevan Ranua-Pudasjärvi linjan pituus

Despro suunnittelee voimajohtoja Elenialle

Despro on valittu suunnittelijaksi neljään Elenian 110 kV voimajohtokohteeseen Jyväskylään, Hämeenlinnaan, Karkkilaan ja Nokialle. Suunnittelutyöt sisältävät uuden johtoreitin suunnittelua ja nykyisten johtojen kartoitukseen sekä maankäyttöön liittyviä asiantuntijapalveluja.  ”Sopimus on meille tärkeä virstanpylväs, kun kasvamme ja kehitymme voimajohtojen suunnittelupalveluissa”, kommentoi Despron

Despro ja KSS Verkko allekirjoittivat sopimuksen jakeluverkon maastosuunnittelusta

Despro ja KSS Verkko syventävät yhteistyötään uudella sopimuksella jakeluverkon maastosuunnittelusta. Sopimus kattaa vuoden 2018 ja sisältää option vuodelle 2019. ”Vahvistamme asemaamme Kymenlaaksossa tämän uuden sopimuksen myötä. Avasimme viime syksynä toimipisteen Lappeenrantaan ja seuraavaksi avaamme uuden konttorin Lahteen tänä keväänä. Tämä

Despro ja Valkeakosken Energia solmivat kumppanuussopimuksen

Despro Engineering Oy ja Valkeakosken energia ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen 12.12.2017 Tampereella. Sopimus mahdollistaa erilaisten asiantuntijapalveluiden tilaamisen esimerkiksi verkon suunnitteluun tai projektinvalvonnan työmaille. ”Olemme suunnitelleet Valkeakosken Energialle uutta rakennettavaa verkkoa ja nyt kumppanuussopimuksen myötä toimintaa on tarkoitus laajentaa mm. rakentamisen projektinjohto- ja laadunvalvontapalveluihin. Tämä