Desprolla on käynnissä useita voimajohtojen suunnitteluhankkeita. Tällä hetkellä haastavin työmaa on Ranuan ja Pudasjärven välinen 110 kV voimajohtohanke, jonka maastotyöt lähtivät käyntiin keväällä. Maastossa mitataan mm. reitin koordinaattipisteitä, tehdään maaperätutkimuksia ja avataan keskilinjaa uudelle johtokadulle. Suunnittelussa olevan Ranua-Pudasjärvi linjan pituus on noin 90 km, joten matkalle mahtuu monenlaista maastoa ja maastoestettä. ”Vaikka nyt on ollut melko kuiva kevät, niin soiden ylitykset ovat haastavia. Telamönkijällä pääsee monesta kohdin hienosti, mutta muutamaan kertaan on tarvittu vinssiä koneen vetämiseksi ylös suosta. Hiukan meinaa tulla hiki miehilläkin, vaatetta on pidettävä päällä mäkärien ja sääskien takia. Toisaalta tämä on hienoa vaihtelua toimistoarkeen”, tuumaa Despron Oulu-Lapin tiimipäällikkö Henri Malinen.

Lisätietoja:

Henri Malinen, 0400 325 851

Antero Kuusisto, 040 7743 111

Antti Savolainen, 040 570 7356

Alussa oli suo, gepsi ja Henri: Voimajohtojen suunnittelun maastotyöt vaativat paljon miehiltä ja kalustolta